Msze Święte

Msze Święte w niedziele:
10:00 12:00 15:00

Liturgia Dnia


Katolickie Radio Diecezji Płockiej

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży

Caritas Diecezji Płockiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia

Płocki Instytut Wydawniczy

Fundacja SCALAM

Wrzesień 2014
P W Ś C P S N
« sie    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
1 września 2014 - Zakończenie Wakacyjnych Spotkań z Muzyką Sakralną i nie tylko Na zakończenie wakacyjnych spotka ... +++ 1 września 2014 - Słowo biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej Tak – dla pokoju i rozwoju narod ... +++ 1 września 2014 - Intencje Mszalne od 01.09.2014 do 07.08.2014 DATA  GODZ. TREŚĆ INTENCJI PONIE ... +++ 1 września 2014 - XXII NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 31.08.2014 1. Dzisiaj dwudziesta druga niedzie ... +++ 26 sierpnia 2014 - Pielgrzymka na Jasną Górę w dziękczynieniu za kanonizację Jana Pawła II Zapowiadana przez Parafialny Oddzia ... +++ 25 sierpnia 2014 - Wakacyjne Spotkania z Muzyką Sakralną i nie tylko W ramach wakacyjnych spotkań z muz ... +++ 25 sierpnia 2014 - Intencje Mszalne od 25.08.2014 do 31.08.2014 DATA GODZ. TREŚĆ INTENCJI PONIEDZ ... +++ 25 sierpnia 2014 - XXI NIEDZIELA ZWYKŁA „A” 24.08.2014 1. Dziś dwudziesta pierwsza niedzi ... +++ 18 sierpnia 2014 - Wakacyjne Spotkania z Muzyką Sakralną i nie tylko W ramach wakacyjnych spotkań z muz ... +++ 18 sierpnia 2014 - 33. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę – 9 dzień (zakończenie pielgrzymki) Na Jasną Górę dotarło 14 sierpn ... +++ webdesign

Na zakończenie wakacyjnych spotkań z muzyką sakralną i nie tylko, w niedzielę 31 sierpnia podczas Mszy Świętej o godzinie 15:00 naszym gościem była p. Justyna Iwancz, która pochodzi z Ciechanowa, gdzie ukończyła szkołę muzyczną w klasie kilku instrumentów, m.in. pianino, flet, lutnia. Swoją obecnością, muzyką i śpiewem uświetniła przebieg liturgii Mszy Świętej, a później wykonała kilka dodatkowych utworów muzycznych o charakterze religijno – patriotycznym m.in. Czerwone maki na Monte Cassino, Biały Krzyż, Mury, a także Całuję Twoje dłonie Panie, Błogosławiony, Salve Mater Misericordiae.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tak – dla pokoju i rozwoju narodów!

Nie dla wojny i zabijania!

Umiłowani Bracia i Siostry!
Od Jasnogórskiego Tronu Maryi kierujemy do Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami słowo pasterskie z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Była ona straszliwym doświadczeniem dwudziestowiecznej Europy i świata. Pochłonęła dziesiątki milionów istnień ludzkich, odcisnęła się na losach narodów i państw. Stała się początkiem wieloletniego czasu przemocy, bezprawia i bezsilności, straty najbliższych oraz utraty Ojczyzny. II wojna światowa ujawniła otchłań zła, do jakiego zdolne są zbrodnicze ideologie i systemy polityczne, które odwróciły się od Boga, przekreślając Jego prawa. Z drugiej zaś strony ukazała też piękno i siłę ludzkiego ducha, czerpiącego często swą siłę ze źródeł wiary: gotowość do poświęceń w imię niezbywalnego prawa narodów do życia w wolności, stawanie w obronie wartości, które kształtowały drogę pokoleń, czynne przeciwstawianie się dyktatowi zła.
Papież Benedykt XVI zachęcał nas: „Musimy pamiętać o dramatycznych wydarzeniach, które zapoczątkowały jeden z najstraszliwszych konfliktów w dziejach, który spowodował dziesiątki miliony ofiar i przyniósł tak wielki ogrom cierpień umiłowanemu narodowi polskiemu. Konflikt, w czasie którego doszło do tragedii Holokaustu i zagłady innych zastępów niewinnych istot”.

1. Los zwyciężonych, lecz niepokonanych
Polska jako pierwsza doświadczyła tragedii i skutków tej wojny. We wrześniu 1939 roku dwaj najeźdźcy, dokonując czwartego rozbioru Rzeczypospolitej, nie tylko odebrali nam wolność, ale zaczęli też burzyć utrwalony porządek życia, dając pierwszeństwo sile przed prawem, moralnemu bezładowi przed porządkiem chrześcijańskich zasad, narzucając bezbożną ideologię narodowego socjalizmu i ateistycznego komunizmu.
Nie sposób ustalić liczby ofiar rozpętanego wtedy na terytorium Rzeczypospolitej misterium iniquitatis – misterium nieprawości. Jego symbolami stały się Katyń i Auschwitz, miejsca, gdzie w szczególny sposób objawiła się bezwzględność zła, nienawiści i pogardy dla człowieka. W okupowanej Rzeczypospolitej rozpoczął się czas zaprogramowanego ludobójstwa, które w szczególnie tragiczny sposób dotknęło Żydów. Był to okres eksterminacji różnych grup społecznych, w pierwszym rzędzie kapłanów i inteligencji, czas terroru, więzień, egzekucji, wywózek, negacji praw obywatelskich, niepewności jutra, trudności codziennego życia.
Mimo tych strasznych doświadczeń rozpoczął się wtedy także czas heroicznych zmagań o wolność. Tysiące naszych braci i sióstr wkroczyło na trudną, znaczoną ofiarami drogę, która miała doprowadzić do odzyskania Polski Niepodległej. Była to droga zwyciężonych, ale niepokonanych. Szedł nią Rząd Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, ukazując światu, że państwo polskie ciągle istnieje, i Polskie Państwo Podziemne, które w okupowanej Ojczyźnie stworzyło sprawnie i skutecznie działające konspiracyjne struktury życia narodu. Ku upragnionej wolności prowadził żołnierski, ofiarny czyn Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, także czyn żołnierzy, którzy swoją drogę do Polski zaczęli nad Oką. Na tej drodze Warszawa rozegrała samotny bój w dniach sierpniowego i wrześniowego Powstania 1944 roku. W ten sposób naród dał dowody, że gotów jest do największych poświęceń dla odzyskania i utrwalenia niepodległości.
Tamten wojenny czas ukazał heroizm świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego, który ofiarował swoje życie za nieznanego brata, a także świadectwo dane Bogu i Polsce przez błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej i przez wielu innych naszych Braci i Sióstr, wiernych Chrystusowi, Jego Ewangelii i Kościołowi.

2. Po wojnie
Kres II wojny światowej nie rozpalił nad Polską jutrzenki wolności. Nowy powojenny porządek zadekretowany przez zwycięskie mocarstwa włączył Polskę do bloku państw podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu. Emigracyjną tułaczkę rozpoczęli żołnierze polskiej wolności, ci spod Monte Cassino, spod Ankony, ze zwycięskiego pochodu brygady gen. Stanisława Maczka – żołnierze, których zdradził świat. W więzieniach poniosło śmierć wielu bohaterów Polski Niepodległej, skazanych za ofiarną służbę Ojczyźnie, zwłaszcza tak zwanych Żołnierzy Wyklętych.
Tak jak w chwili zagrożenia Ojczyny w 1920 roku, tak również po 1945 roku z Jasnej Góry rozlegał się apel biskupów polskich w obronie narodu, któremu odebrano prawo do stanowienia o wspólnym dobru, jakim jest wolna, niepodległa Polska. Umacniali oni nadzieję i wiarę w zwycięstwo za przyczyną Królowej Polski. Pośród nich ze szczególną mocą rozbrzmiewał głos Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przewodnika Kościoła i Narodu.
Później Polska i świat usłyszały słowa Jana Pawła II wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa: „Nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie”. I przyszedł wreszcie czas wolności. Ofiarnym trudem pokoleń, zaufaniem nadziei, zawierzeniem polskich dróg Chrystusowi i Jego Matce, scalone zostało pęknięte we wrześniu 1939 roku ogniwo polskiej wolności i niepodległości. Nawiązywał do tego Święty Jan Paweł II w liście w 50. rocznicę bitwy o Monte Cassino: „My Polacy nie mogliśmy uczestniczyć bezpośrednio w tym procesie odbudowy Europy, który został podjęty na Zachodzie. Zostaliśmy z gruzami własnej Stolicy. Znaleźliśmy się, jako alianci zwycięskiej koalicji, w sytuacji pokonanych, którym narzucono na czterdzieści lat dominację ze Wschodu, w ramach bloku sowieckiego. Tak więc dla nas walka nie skończyła się w roku 1945. Trzeba ją było podejmować wciąż na nowo”.

3.Wołanie o pokój dzisiaj
Czy dzisiaj – po dwudziestu pięciu latach życia w wolności – pamiętamy o trudzie drogi, która do niej prowadziła? Czy pamiętamy o poniesionych przez naród ofiarach? Jest to naszą święta powinnością. „Nie można dopuścić do tego, ażeby w Polsce, zwłaszcza w Polsce współczesnej, nie zostało odtworzone martyrologium Narodu polskiego” (Jan Paweł II, List w 50. rocznicę bitwy o Monte Cassino, 1994).
Ten obowiązek winien nas skłaniać do przebaczenia, które jest niezbędnym warunkiem zaistnienia pokoju. Nie można rozpocząć żadnego procesu pokojowego, jeżeli w ludziach nie dojrzeje postawa szczerego przebaczenia: „Bez niego stare rany będą nadal krwawić, podsycając w kolejnych pokoleniach zawziętą nienawiść, która jest źródłem zemsty i wciąż nowych zniszczeń. Udzielenie i przyjęcie przebaczenia to nieodzowny warunek wspólnego dążenia do prawdziwego i trwałego pokoju” (Orędzie Jana Pawła II na XXX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1997 r.). Święty Jan Paweł II podkreślał, że przebaczenie jest szczególnym rodzajem miłości, koniecznym dla życia w pokoju.
Pokój jest naszym obowiązkiem, do którego trzeba się wychowywać. Chociaż już kilka pokoleń Polaków żyje, nie mając bezpośredniego doświadczenia wojny, to jednak przygotowywanie kolejnych generacji do życia w pokoju winno być nieustannie pragnieniem tak rodzin, jak i tych, którzy mają wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży. Niezbędnymi warunkami zaistnienia pokoju jest poszanowanie praw człowieka, szacunek dla wolności, w tym wolności religijnej i wolności sumienia, rozwój, solidarność oraz dialog. Ojciec Święty Franciszek dodał do tej listy braterstwo.
W ostatnich tygodniach wołanie: „Tak – dla pokoju i rozwoju narodów, nie – dla wojny i zabijania” nabiera nowego znaczenia. Na kontynencie europejskim, na ukraińskiej ziemi, z którą tak mocno wiąże nas historyczna pamięć, trwa niewypowiedziana wojna. Giną żołnierze i ludność cywilna, cierpią rodziny, serca ludzkie ogarnia nienawiść. Wydarzenia te, godzące w prawo narodów do wyboru własnej drogi, budzą uzasadniony niepokój także o przyszłość naszej Ojczyny. Oczekujemy podjęcia skutecznych działań, które mogłyby pokojowymi środkami zahamować tragedię wojny.
Na ogarnięte wojną i działaniami terrorystycznymi ziemie naszych sąsiadów kierujemy z Jasnej Góry Zwycięstwa przesłanie pokoju, które przynosi człowiekowi Chrystus. To On zburzył mur wrogości rozdzielający ludzi (por. Ef 2,14). My sami już kilkakrotnie, jako wspólnota katolickiej wiary, podejmowaliśmy trud burzenia takich murów wrogości i nienawiści, czego przykładem jest List biskupów polskich do biskupów niemieckich: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – z listopada 1965 roku, będący zachętą do oczyszczenia pamięci historycznej, do wyznania win i torowania drogi ku pojednaniu.

Umiłowani Siostry i Bracia!
Przywołując 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pragniemy – jako ludzie wiary – powierzyć Chrystusowi wielką sprawę pokoju. Jesteśmy bowiem przekonani, że „autentyczny i trwały pokój nie jest owocem jedynie koniecznych umów politycznych i zgody pomiędzy jednostkami i narodami, ale jest darem Boga dla tych, którzy Jemu się oddają i z pokorą oraz wdzięcznością przyjmują światło Jego miłości” (Jan Paweł II przed modlitwą Anioł Pański, 16 marca 2003 r.).
Święty Papież Polak uczył, że „modlitwa o pokój nie jest elementem wtórnym, ‘następującym po’ wysiłkach na rzecz pokoju. Przeciwnie, jest ona sercem usiłowań zmierzających do budowania pokoju w porządku, w sprawiedliwości i wolności.
Modlić się o pokój znaczy otworzyć ludzkie serce, by mogła je napełnić ożywcza moc Boga. Swoją łaską Bóg może sprawić otwarcie się na pokój tam, gdzie wydają się istnieć jedynie przeszkody i egoistyczne zamknięcie się w sobie; może umocnić i poszerzyć solidarność rodziny ludzkiej mimo długiej historii podziałów i walk.
Modlić się o pokój oznacza prosić o sprawiedliwość, o zaprowadzenie odpowiedniego porządku wewnątrz państw i w stosunkach pomiędzy nimi; oznacza też prosić o wolność, szczególnie o wolność religijną, która jest fundamentalnym, osobistym i cywilnym, prawem każdej osoby.
Modlić się o pokój znaczy błagać o łaskę przebaczenia od Boga, a zarazem o wzrost odwagi dla każdego, kto ze swej strony pragnie wybaczać zniewagi, jakich doznał” (Orędzie Jana Pawła II na XXXV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 r.).
Katedra pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach będzie w niedzielę 31 sierpnia szczególnym miejscem modlitwy o pokój. Przewodniczący Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec odprawią tam Mszę świętą o godz. 18.00. Po jej zakończeniu – w pobliżu Radiostacji Gliwickiej, gdzie żołnierze SS dokonali prowokacji w przeddzień wybuchu II wojny światowej – wspólnie o pokój będą się modlić katolicy, protestanci i wyznawcy religii mojżeszowej. Natomiast 1. września u grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie modlić się będą kardynałowie Reinhard Marx z Niemiec i metropolita warszawski Kazimierz Nycz.
W tym dniu prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie w intencji pokoju uczynków pokutnych: postu, modlitwy i jałmużny.
Wpatrzeni w Jasnogórski Wizerunek Matki naszego Zbawiciela, ku Maryi kierujemy pokorną modlitwę: Królowo Pokoju, zanieś twojemu Synowi naszą modlitwę w intencji Ojczyny i jej wolności, w intencji przeżywającego trudny czas narodu ukraińskiego, w intencji wszystkich ludzi cierpiących na Bliskim Wschodzie.
Z Jasnej Góry błogosławimy wszystkim modlącym się o pokój, o pojednanie i braterstwo, i powtarzamy: „tak – dla pokoju i rozwoju narodów, nie – dla wojny i zabijania!”.

DATA  GODZ. TREŚĆ INTENCJI

PONIEDZIAŁEK

01.09.14

8:00 Msza Święta w intencji szkół z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego.
16:30 Śp. Aleksander i Marianna Stryjewscy – rocznica śmierci Aleksandra.

WTOREK

02.09.14

16:30 Śp. Jacek Brzeźniak – rocznica śmierci oraz Adela i Stanisław Brzeźniak.

ŚRODA

03.09.14

16:30 Śp. Alina i Kazimierz Płoscy.

CZWARTEK

04.08.14

8:00 Śp. mąż i ojciec Marian Starzyk.

PIĄTEK

05.09.14

16:30 Śp. Adam Zglejszewski – żołnierz 11 Pułku Ułanów Legionowych, który brał udział w kampanii wrześniowej i poległ w okolicach Opinogóry – intencja Rodziny.

SOBOTA

06.09.14

10:00 Śp. rodzice Janina i Franciszek Traczyk oraz siostra Wiesława Rykowska.
11:00 Msza święta dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Czernickiej, łaskę zdrowia i pomyślność codziennego życia dla Ilony i Pawła Juśkiewicz z okazji 1. rocznicy sakramentu małżeństwa.

NIEDZIELA

07.09.14

10:00 Śp. rodzice i bracia Kowalewscy.
12:00 Msza Święta za Parafian i Gości – dożynki parafialne.
15:00 Śp. Piotr i Józefa Modzelewscy – rocznica śmierci Piotra.

1. Dzisiaj dwudziesta druga niedziela w roku liturgicznym. Jest to ostatnia niedziela miesiąca sierpnia i ostatni dzień tegorocznych wakacji. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zwraca naszą uwagę na oddanie się Bogu w naszej codzienności, często trudnej i skomplikowanej.

2. Dzisiaj dożynki powiatowo – miejsko – gminne, które w tym roku są obchodzone w Sierakowie O godzinie 12:00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta połączona z błogosławieństwem wieńców dożynkowych. W dzisiejszym świętowaniu bierze udział delegacja z naszej parafii, która również reprezentuje gminę Czernice Borowe.

3. Za tydzień w niedzielę 7 września dożynki parafialne. O godzinie 12:00 uroczysta Msza Święta z poświęceniem dożynkowych wieńców i procesją eucharystyczną. Zapraszam całą parafię do wspólnego dziękczynienia za tegoroczne plony i bardzo proszę, aby zgodnie z tradycją przygotować dożynkowe wieńce. Zapraszam Służbę Liturgiczną Ołtarza, asystę procesyjną, dziewczęta sypiące kwiatkami, poczty sztandarowe i druhów strażaków. Nasza uroczystość rozpocznie się przed kościołem, a błogosławieństwo wieńców dożynkowych odbędzie się w czasie Mszy Świętej, jak też dziękczynna adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna, ponieważ jest to pierwsza niedziela miesiąca.

4. Liturgię Mszy Świętej dziękczynnej za tegoroczne plony w naszej parafii uświetni grupa śpiewających seniorów „Nadzieja w nas” z akompaniamentem akordeonowym p. Franciszka Czajki. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do wspólnego świątecznego dziękczynienia.

5. Również za tydzień Ogólnopolskie Święto Plonów na Jasnej Górze oraz dożynki diecezjalne razem z dożynkami województwa mazowieckiego, które w tym roku odbędą się w parafii Staroźreby k. Płocka. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery zostanie odprawiona o godz. 11:00.

6. Za dwa tygodnie w niedzielę 14 września dożynki gminne w parafii Świętego Stanisława Kostki w Rostkowie.

7. Na zakończenie wakacyjnych spotkań z muzyką sakralną i nie tylko, dzisiaj w czasie Mszy Świętej o godzinie 15:00 naszym gościem będzie p. Justyna Iwancz, która pochodzi z Ciechanowa, gdzie ukończyła szkołę muzyczną w klasie kilku instrumentów, m.in. pianino, flet, lutnia. Swoją obecnością, muzyką i śpiewem uświetni przebieg liturgii Mszy Świętej, a później wykona kilka dodatkowych utworów muzycznych o charakterze religijno – patriotycznym. Zapraszamy.

8. Miło mi poinformować, że p. Justyna podejmie się zorganizowania scholi dziecięcej w naszej parafii, dlatego serdecznie zapraszamy śpiewające dziewczęta na pierwsze spotkanie w najbliższą sobotę 6 września, które rozpocznie się o godz. 10:30 do sali spotkań na plebanii

9. Jutro w poniedziałek 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. O godzinie 8:00 zostanie odprawiona Msza Święta, na którą razem z Paniami Katechetkami zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli oraz dyrekcje naszych szkół. W modlitwie będziemy dziękować za dobrze przeżyte wakacje i prosić o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Czernickiej w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

10. Jutro również wspominamy bolesną 75. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest pamięć o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach całego świata i pomordowanych w obozach zagłady oraz po zakończeniu wojny w więzieniach politycznych i stalinowskich łagrach. Po Mszy Świętej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego o godzinie 8:00 nastąpi złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza i zapalenie zniczy na grobie zamordowanych w Pomiechówku w lipcu 1944r.

11. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, w którym modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pierwszy piątek miesiąca, to szczególna okazja do pojednania się z Bogiem. Sakrament pokuty od godz. 15:30 i adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcam do spowiedzi dzieci i młodzież, a uczniowie trzeciej klasy gimnazjum odprawiają w tym roku szkolnym dziewięć pierwszych piątków miesiąca w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Również w tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca i Msza Święta wotywna ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 10:00.

12. W sobotę 30 sierpnia nasza parafianka Aleksandra Modzelewska otrzymała habit zakonny Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej i przyjęła imię Maria Rozalia. Tej pięknej uroczystości w domu prowincjalnym zgromadzenia sióstr w Orliku na Kaszubach przewodniczył Jego Ekscelencja biskup pomocniczy diecezji warszawskiej Józef Górzyński. Wspieramy modlitwą naszą siostrę Marię Rozalię w dalszej formacji zakonnej.

13. Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Ewy i Bogdana Dzielińskich w Chrostowie Zalesiu zaprasza na pokazy polowe pod hasłem „Mleczna Akademia”, które odbędą się dzisiaj o godz. 13:00. W programie m.in. ciekawostki i nowinki z zakresu uprawy i hodowli rolnej.

14. ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DOŻYNKI DIECEZJI PŁOCKIEJ. Umiłowani Rolnicy, Siostry i Bracia! Każdego roku od Święta Matki Boskiej Zielnej gospodarze i gospodynie niosą do świątyń żniwne wieńce i kwiaty, warzywa i owoce, chleby i zioła. Czynią to w postawie dziękczynienia Stwórcy, że pobłogosławił ich pracy i że ziemia wydała plon. Dożynki to najpiękniejszy obrzęd związany z rolniczą pracą. Są przecież ukoronowaniem żniwnego trudu wielu ludzi, a szczególnie polskich rolników. W roku kanonizacji Papieża Polaka dziękczynienie za zbiory wpisuje się w dziękczynienie Kościoła za dar wyniesienia Jana Pawła II do chwały ołtarzy. Gorąco zapraszam Was – Kochani – na Dożynki Diecezji Płockiej, które odbędą się w Staroźrebach koło Płocka, w dekanacie bielskim, w niedzielę 7 września, w przeddzień Święta Matki Boskiej Siewnej. Połączone będą one z dożynkami Województwa Mazowieckiego i Powiatu Płockiego. Msza Święta dziękczynna rozpocznie się o godz. 11.00 na stadionie gminnym. Poprzedzona zostanie korowodem delegacji z wieńcami żniwnymi, który wyruszy spod kościoła parafialnego o godz. 10.00. Wiem, że serca rolników przepełnia dziś lęk o utrzymanie gospodarstw i opłacalność waszej pracy, o to gdzie sprzedacie swoje produkty. Tym bardziej nie możemy ustawać w modlitwie. Liczę, jak zawsze na obecność Czcigodnych Księży i Rolników. Zapraszam także ludzi miast i wszystkich pracujących na rzecz rolnictwa. Polecam Was opiece Maryi Pani Równin Mazowsza. Z wyrazami pasterskiej miłości w Chrystusie Panu. Biskup Płocki Piotr Libera.

15. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

• 1 września (poniedziałek) – Święta Bronisława dziewica (ok. 1200-1259). Żywiła głębokie nabożeństwo do Męki Pana Jezusa, dlatego na różne dramatyczne wydarzenia w swoim życiu potrafiła patrzeć z wiarą i zaufaniem do Boga Jej krewnymi byli m.in. święty Jacek Odrowąż i błogosławiony Czesław.

• 3 września (środa) – Święty Grzegorz Wielki (ok. 540-604). Papież, wybitny teolog, reformator i doktor Kościoła

Zapowiadana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Czernicach Borowych pielgrzymka autokarowa do Częstochowy – Przeprośnej Górki – Gidli na dzień 21 – 22.08.2014 doszła do skutku. Na szlak pielgrzymkowy wyruszyliśmy dwoma autokarami w liczbie 95 pielgrzymów, głównie z parafii Czernice Borowe, byli również parafianie z Rostkowa, Węgry, Pawłowa i Gruduska. Pielgrzymka ta była dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II. Na szlak pielgrzymkowy wyruszył również proboszcz parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych Ks. Michał Gaszczyński oraz brat Marcin Mosakowski który pochodzi z Ciechanowa, a obecnie pracuje w Papieskim Kościelnym Instytucie Polskim w Rzymie. Przed podróżą błogosławieństwa udzielił Ks. Michał, odmówiliśmy modlitwę „Pod Twoją Obronę” i wyruszyliśmy o godzinie 23:00. Podróż minęła spokojnie. W Częstochowie byliśmy o godzinie 4:20 rano – piątek. Przed godziną 5:00 rano poszliśmy do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Byliśmy pierwszymi pielgrzymami w kaplicy, zajęliśmy miejsca przed cudownym obrazem. O godzinie 5:30 uczestniczyliśmy w śpiewie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Kiedy wybiła godzina 6:00 rozległy się fanfary, przy dźwiękach których został odsłonięty cudowny obraz. Był to bardzo wzruszający moment. Po odsłonięciu obrazu uczestniczyliśmy w Eucharystii, sprawowanej w intencji pielgrzymów. W koncelebrze uczestniczył proboszcz Ks. Michał Gaszczyński, który przeczytał Ewangelię i udzielał Komunii Świętej. Tego dnia przeżywaliśmy liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Królowej.
Stałym punktem pielgrzymek do Częstochowy jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej na wałach Jasnogórskich której przewodniczył Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej – p. Jan Pikus. Od 9:00 do 12:00 pielgrzymi mieli czas wolny na dalszą modlitwę osobistą oraz zakup pamiątek. W południe wzięliśmy udział w zasłonięciu Cudownego Obrazu.
Niedaleko od Jasnej Góry znajduje się Park Miniatur Sakralnych, do którego się udaliśmy. Obiekty sakralne wykonane zostały w skali 1:20 lub 1:10. Przewodnik bardzo ciekawie opowiadał o każdym obiekcie, które pochodzą głównie z Europy. Uwieńczeniem zwiedzania był pomnik – monument Świętego Jana Pawła II mierzący ok. 14 m wysokości, na tle którego zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
W dalszej części pielgrzymki udaliśmy się do Przeprośnej Górki. W czasie podróży odmówiliśmy część Bolesną Różańca Świętego. Po dotarciu do Sanktuarium Świętego Ojca Pio na Przeprośnej Górce uczestniczyliśmy w spotkaniu z Kustoszem tego szczególnego miejsca, który opowiedział nam o jego historii, a także otrzymaliśmy obrazki z wizerunkiem Ojca Pio z modlitwą ku jego czci. Tam również była sprawowana Eucharystia poprzedzona nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego ponieważ była to godzina 15:00. W asyście liturgicznej sprawowanej Mszy Świętej uczestniczyli: brat Marcin oraz lektorzy Damian i Piotr Mikłowscy. Po zakończonej Eucharystii ucałowaliśmy relikwie Świętego Ojca Pio.
Następnie wyruszyliśmy dalej do sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Gidlach, gdzie posługę duszpasterską pełnią Ojcowie Dominikanie. W czasie podróży odmówiliśmy Litanię Loretańską do NMP oraz śpiewaliśmy różne pieśni religijne. Jeden z Ojców Dominikanów bardzo ciekawie opowiedział historię powstania sanktuarium. W sklepiku klasztornym mogliśmy kupić okolicznościowe pamiątki i zaopatrzeć się w „Gidelskie wino” o właściwościach leczniczych.
Po modlitwie w Gidlach wyruszyliśmy do Czernic Borowych pokonując ok. 350 km drogi. Do zmroku śpiewaliśmy pieśni dziękczynne za dar kończącego się dnia i przeżywanej pielgrzymki oraz wszystkie otrzymane łaski. Pieśnią kończącą wspólne śpiewanie była tradycyjna pieśń „Wszystkie nasze dzienne sprawy”.
Dla wszystkich, którzy wzięli udział w tej pielgrzymce było to niesamowite przeżycie duchowe, ale przede wszystkim dla tych którzy po raz pierwszy odwiedzili Jasną Górę były to niezapomniane chwile. Szczególnie wzruszające było odsłonięcie Cudownego Obrazu przy dźwiękach jasnogórskiego hejnału granego na fanfarach.
Pod koniec wspólnego pielgrzymowania Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Czernicach Borowych podziękował pielgrzymom za chrześcijańską postawę oraz Księdzu Proboszczowi Michałowi Gaszczyńskiemu za opiekę duchowną i sprawowaną Eucharystię oraz bratu Marcinowi, który niebawem kończy swoje wakacje i wraca do Rzymu. Słowa podziękowania zostały wyrażone Panom Kierowcom za bezpieczną jazdę razem z życzeniami dalszych szczęśliwych podróży. Szczególne podziękowania należą się Pani Danucie Adamskiej – parafiance z Rostkowa, która zorganizowała wysokiej klasy autobusy i zadbała o ogólną organizację pielgrzymki.
Wszyscy wróciliśmy trochę zmęczeni, ale na pewno umocnieni duchowo oraz wdzięczni Bogu za łaskę tej pielgrzymki, a przede wszystkim za dar kanonizacji Papieża Polaka Jana Pawła II.

Jan Pikus – Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

W ramach wakacyjnych spotkań z muzyką organową i nie tylko w niedzielę 24 sierpnia podczas Mszy Świętej o godzinie 15:00 naszym gościem był p. Tomasz Kaszubowski, który pochodzi z Przasnysza, gdzie w roku 1992 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej. Jest znanym muzykiem w dziedzinie gitary klasycznej. W roku 2002 ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestnik licznych festiwali muzycznych w kraju i za granicą. Obecnie prowadzi klasę gitary w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie. Zapraszamy. Zaproszony gość wykonał utwory z epoki renesansu i czasów współczesnych: Wojciech Długoraj – Villanella, Louis de Narvaez – Pieśń cesarza, wariacje renesansu, Fancisco Tarrega – Mazurek G dur, Mazurek C dur, Julian Arcas – Bolero a moll, Eduardo Falu – Preludium i taniec carnavalito oraz kompozycje własne: Nokturu D dur, Etiuda e moll.


Czytaj dalej

Strona 1 z 5912345678910...Ostatnia »